Oriënteringscoaching voor bedrijven

21 augustus 2018

Ook u als werkgever kan er enorm veel baat bij hebben dat uw werknemers worden georiënteerd door een loopbaancoach.

Wat we dan oriënteringscoaching noemen kan uw werknemers pushen om hen te laten groeien in hun job. Via coaching, reflectie-oefeningen en loopbaantools komen medewerkers tot een groter zelfinzicht op het vlak van competenties, persoonlijkheid en waarden.

Ook voor medewerkers die al lang vast zitten in eenzelfde rol of taak (bore-out), of die door vele veranderingen tegen een burn-out aanlopen kan dit een grote stimulans zijn richting verandering.

De eventuele vrees dat uw werknemers het bedrijf zouden verlaten na het volgen van een oriënteringscoachingstraject is volledig ongegrond. In een dergelijk traject worden uw medewerkers geconfronteerd met hun eigen talenten maar ook tekortkomingen. Het resultaat: gemotiveerde en tevreden medewerkers. Medewerkers die weten wat ze kunnen (en minder goed in zijn) en wat ze willen (of net niet).

Loopbaancheques via de VDAB vormen een heel mooi begin hiervoor en wat het nog interessanter maakt is dat dit u als werkgever slechts 40 euro kost! Maak gebruik van de 3de betalersregeling en geef uw werknemers dit mooie incentive!

Contacteer me hiervoor en we werken samen iets uit!

Beste groeten,

Willy De Vos (0473/88.57.45)